Chào mừng bạn đến với Ngọa Long BOOM Team
NẠP THẺ 1:4 ( toàn Server www.ngoalongvn.com)
Từ ngày 12.09.2018 đến hết ngày 19.09.2018

Event 7 ngày S9
Từ ngày 12.09.2018 đến hết ngày 23.09.2018
* Sự kiện nạp liên tục 7 ngày ( không được ngắt quãng )
Ngày 1: Nạp 100k - 4m Hồn Tướng + Ma Ngục Thạch(150v)
Ngày 2: Nạp 100k - 6m Hồn Tướng + Nam Đẩu Thạch
Ngày 3: Nạp 150k - 8m Hồn Tướng + Nam Đẩu Thạch
Ngày 4: Nạp 200k - 10m Hồn Tướng + Liệt Diễm Giáp
Ngày 5: Nạp 250k - 12m Hồn Tướng + Nam Đẩu Thạch(3v)
Ngày 6: Nạp 300k - 14m Hồn Tướng + Liệt Diễm Giáp
Ngày 7: Nạp 300k - 20m Hồn Tướng + Thái Công Binh Phù opt 200


THẦN TƯỚNG S9
200k Tả Từ
700k - Hán Hiến Đế
2m - Mị Ảnh Điêu Thuyền
4m - Đang cập nhật
5m - Đang cập nhật
Kỹ năng thần tướng đọc tại link sau: https://ngoalongboom.blogspot.com/2018/09/mot-so-than-tuong-ngoa-long-vn-s9.html