Webgame chiến thuật Ngọa Long là một trong những webgame hay được lấy cùng tên với hiệu của một nhân vật tài nghệ xuất chúng trong thời loạn Tam Quốc. Khổng Minh Gia Cát Lượng hay còn được gọi là Ngọa Long, một nhà quân sự tài ba, một học giả lỗi lạc,sống ẩn mình bởi chán chường thời đại nhiễu nhương.