Chào mừng bạn đến với Ngọa Long BOOM Team
NẠP THẺ
Nhận thẻ Viettel 50-500 ( Lưu ý nạp chuẩn xác giá thẻ, mua thẻ 50 mà chọn dòng thẻ 100, mất không đền )
Chuyển khoản, Momo pm ad trong group

Vô Hạn Vàng + 2 tướng mốc đầu tiên ( Tả Từ + Hán Hiến Đế ) = 6m VND
Áp dụng từ 08.07.2018 cho tất cả server từ 1-5 của www.ngoalongvn.com

( không tính tích lũy đã nạp, không áp dụng kèm với các event khác, liên hệ admin chuyển khoản )