Chào mừng bạn đến với Ngọa Long BOOM Team

+ ĐÃ HẾT KM 1:4 CŨNG NHƯ EVENT 7 NGÀY. HẸN AE 2 NGÀY LỄ LỚN 30.04 VÀ 01.05
+ HIỆN TẠI  ĐANG BẢO TRÌ NẠP BẰNG THẺ GATE


Sự Kiện Nạp Tích Lũy Nhận Thần Tướng
(Thời gian sự kiện : Vĩnh Viễn)
Lưu ý : Sever thường bảo trì vào mốc thời gian là 22h mỗi ngày nhằm mục đích gửi Thần Tướng vào những tài khoản tham gia sự kiện trên
(có thể linh động giờ do công việc)


200k : Tả Từ
700k : Hán Hiến Đế
2000k : Lạc Thần Chân Cơ
4000k : Mị Ảnh Điêu Thuyền
5500k : Nam Đẩu + Bắc Đẩu